Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí
BẢN TIN TRACOMECO


Thông báo Nghị Quyết số 01/2024-NQ-ĐHĐCĐ

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco - thông báo về việc ban hành Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông - Nhiệm kỳ V (2024-2028) vào ngày 14 tháng 6 năm 2024


Xem thêm
  • Thư cảm ơn và Chúc tết 2024

    Thư cảm ơn và Chúc tết từ Ban Lãnh Đạo Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco gửi đến Toàn thể anh chị em trong công ty cũng như Quý khách...

  • Quá trình hoạt động

    Một số những cột mốc quan trọng đánh dấu quá trình hình thành và phát triển trong suốt thời gian hoạt động của Công ty từ khi thành lập đến nay.

Hỗ Trợ
Liên Hệ