Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí
Vận chuyển hàng hóa

•   Vận chuyển, bốc xếp hàng siêu trường siêu trọng, hàng nội địa và hàng quá cảnh

 

 
Xe tải hàng siêu trường siêu trọng   Cẩu hàng siêu trường


•   Vận chuyển, bốc xếp container

 

 
Bãi container   Kho chứa hàng


•   Thực hiện các dịch vụ giao nhận kho vận

 

 
Khu vực hải quan   Văn phòng


Với các phương tiện như xe đầu kéo, xe ô tô tải, rơ moóc, xe cẩu bánh lốp 60 tấn, bánh xích 110 tấn..., lĩnh vực vận tải đã và đang đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ giữa Thành phố Hồ Chí Minh đến các vùng trọng điểm kinh tế, các khu công nghiệp, khu chế xuất và các tỉnh thành trong nước.