Thư viện ảnh tracomeco Giới thiệu tracomeco tin tức tracomeco tin tức tracomeco Xây dựng Cơ khí

Quá trình hoạt động

Một số những cột mốc quan trọng đánh dấu quá trình hình thành và phát triển trong suốt thời gian hoạt động của Công ty từ khi thành lập đến nay.

Năm 1962


- Thành lập hãng thầu RMK.


Năm 1976


- Thành lập Nhà máy Cơ khí Công trình trực thuộc Xí nghiệp liên hợp Công trình 4 theo Quyết định số 504/TC ngày 20/5/1976 của Tổng cục Giao thông vận tải trên cơ sở hãng thầu RMK của Mỹ.


Năm 1982


- Thành lập Nhà máy Cơ khí Giao thông 622 trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xây dựng Giao thông 6 trên cơ sở Nhà máy Cơ khí Công trình theo Quyết định số 2172/QĐ-TCCB ngày 28/12/1982


Năm 1986


- Thành lập Xí nghiệp Cơ khí Giao thông Vận tải 2 trực thuộc Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở Nhà máy Cơ khí Giao thông 622 theo Quyết định số 60/QĐ/TCCB ngày 02/4/1986


Năm 1988


- Thành lập Xí nghiệp Liên hợp Cơ khí Giao thông Vận tải 2 trực thuộc Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở Xí nghiệp Cơ khí Giao thông Vận tải 2 theo Quyết định số 144/TCCB ngày 22/01/1988


Năm 1996


- Thành lập Công ty Cơ khí Giao thông 2 trên cơ sở Xí nghiệp Liên hợp Cơ khí Giao thông Vận tải 2 theo Quyết định số 2136/QĐ/TCCB-LĐ ngày 14/8/1996


- Thành lập Trạm bảo dưỡng Hino - trung tâm dịch vụ đầu tiên của Công ty Hino Motors Việt nam tại Thành phố Hồ Chí Minh


Năm 1997


- Thành lập Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Công nghệ Cơ khí GTVT theo Quyết định số 701/QĐ-TCCB-LĐ ngày 20/3/1997. Đến năm 2002 được nâng cấp thành Trường Kỹ thuật Cơ khí Giao thông theo Quyết định số 2739/2002/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2002 của Bộ Giao thông vận tải.


Năm 2003


- Thành lập Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông theo Quyết định số 2863/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT ký ngày 10/9/2002.


- Là thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam.Các tin khác