Tin tức
Thông báo về việc Thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm Soát
Công ty Cổ phần Cơ Khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco thông báo đến Quý Cổ Đông về việc Thay đổi vấn đề nhân sự trong Ban Kiểm Soát
Thông báo về việc Thay đổi tạm thời nhân sự trong Ban Kiểm Soát
Công ty Cổ phần Cơ Khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco thông báo đến Quý Cổ Đông về việc Thay đổi tạm thời vấn đề nhân sự trong Ban Kiểm Soát
Tracomeco thông báo tuyển dụng tháng 8 và 9.2022
Hồ sơ xin việc vui lòng gửi về địa chỉ: Xí nghiệp Xe khách – Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông, số 429/4, Song hàng Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ...
Thông báo Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị
Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5 năm 2022 như sau:
Thông báo của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông
Đại hội cổ đông năm 2022 sẽ được thay bằng hình thức lấy phiếu ý kiến biểu quyết của Cổ đông Tracomeco bằng văn bản và ngày chốt danh sách cổ đông tham gia vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022....
Tracomeco thông báo tuyển dụng
Hồ sơ xin việc vui lòng gửi về địa chỉ: Xí nghiệp Xe khách – Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông, số 429/4, Song hàng Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ...
Thông báo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng...
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Giao Thông - Tracomeco về việc hoãn chi trả cổ tức năm 2020 đến quý 4 năm 2021.
Tracomeco thông báo tuyển dụng tháng 5 năm 2021
Hồ sơ xin việc gửi về địa chỉ: Xí nghiệp Xe khách - Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco, số 429/4 - Song hàng Xa Lộ Hà Nội - Khu phố 7 - Phường Trường Thọ - Tp. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí...