Tin tức
Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 như sau:
Thông báo của HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông
Đại hội cổ đông năm 2022 sẽ được thay bằng hình thức lấy phiếu ý kiến biểu quyết của Cổ đông Tracomeco bằng văn bản và ngày chốt danh sách cổ đông tham gia vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022....
Tracomeco thông báo tuyển dụng
Hồ sơ xin việc vui lòng gửi về địa chỉ: Xí nghiệp Xe khách – Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông, số 429/4, Song hàng Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ...
Thông báo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng...
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Giao Thông - Tracomeco về việc hoãn chi trả cổ tức năm 2020 đến quý 4 năm 2021.
Tracomeco thông báo tuyển dụng tháng 5 năm 2021
Hồ sơ xin việc gửi về địa chỉ: Xí nghiệp Xe khách - Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco, số 429/4 - Song hàng Xa Lộ Hà Nội - Khu phố 7 - Phường Trường Thọ - Tp. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí...
Dòng xe Tracomeco Universe G36H và G36K Model 2020
Kiểu dáng, màu sắc, đặc tính kỹ thuật dòng xe khách Tracomeco Universe Dcar KSDD G36H Model 2020 và Tracomeco Universe Dcar KSDD G36K Model 2020
Dòng xe Tracomeco Universe G26K Model 2020
Kiểu dáng, màu sắc, đặc tính kỹ thuật dòng xe khách Tracomeco Universe Dcar CDDD G26K Model 2020
Dòng xe Tracomeco Global Noble K29D và K34D Model 2020
Kiểu dáng, màu sắc, đặc tính kỹ thuật dòng xe khách Tracomeco Global Noble K29D và K34D Model 2020