Tin tức
Dòng xe Tracomeco Universe G36H và G36K Model 2020
Kiểu dáng, màu sắc, đặc tính kỹ thuật dòng xe khách Tracomeco Universe Dcar KSDD G36H Model 2020 và Tracomeco Universe Dcar KSDD G36K Model 2020
Dòng xe Tracomeco Universe G26K Model 2020
Kiểu dáng, màu sắc, đặc tính kỹ thuật dòng xe khách Tracomeco Universe Dcar CDDD G26K Model 2020
Dòng xe Tracomeco Global Noble K29D và K34D Model 2020
Kiểu dáng, màu sắc, đặc tính kỹ thuật dòng xe khách Tracomeco Global Noble K29D và K34D Model 2020
Dòng xe Tracomeco Global Noble K29W6 và K34W6 Model 2020
Kiểu dáng, màu sắc, đặc tính kỹ thuật dòng xe khách Tracomeco Global Noble K29W6 và K34W6 Model 2020
Dòng xe Buýt Thành Phố - Tracomeco CITYBUS80 B40H
Kiểu dáng, màu sắc, đặc tính kỹ thuật dòng xe Buýt Thành Phố - Tracomeco CITYBUS80 B40H
Thông báo về việc hoàn trả tiền thuế cổ tức năm 2010
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây Dựng Giao thông kính gửi đến Quý cổ đông thông báo về việc: Cổ tức năm 2010 có trừ thuế thu nhập, Công ty đã chuyển khoản cho TVSI để trả cho 203 cổ đông trong năm 2011. Nay...
Nội dung Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012
Kính mời Quý cổ đông tham khảo Nội dung Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012
Tài liệu báo cáo kiểm toán tài chính của công ty
Kính mời Quý cổ đông xem các tài liệu báo cáo kiểm toán tài chính năm 2011 nhằm chuẩn bị cho Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông.