Tin tức

Thông báo về việc hoàn trả tiền thuế cổ tức năm 2010

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây Dựng Giao thông kính gửi đến Quý cổ đông thông báo về việc: Cổ tức năm 2010 có trừ thuế thu nhập, Công ty đã chuyển khoản cho TVSI để trả cho 203 cổ đông trong năm 2011. Nay Công ty chuyển khoản tiếp để trả cho 203 cổ đông....Các tin khác